Studovna

Úvahy

K zamyšlení

Existuje Bůh?  Zamyšlení nejen nad událostmi z 11.9.2001
Evoluce versus stvoření  Osvobozovat a nespoutávat
Co to je půst  O modlitbě
Ukřižování  Zvířata a Bůh
Vztah zákona a milosti  Alkohol v Bibli

  Proč Bůh netvořil skrze evoluci?

Studium

Něco z teologie, biblistiky

Základní věroučné výroky CASD Kdy měl Mesiáš dle SZ přijít? (Dan 9,24-27)
Pesach (židovské Velikonoce) Křest za mrtvé (1 Kor 15,29)
Překlad hebrejského Božího jména JHVH Mluvení v jazycích
Co je to reinkarnace? Biblická antropologie (duch, duše, tělo)
Reiki – křesťanský pohled Spoluspasitelná role Marie (Dr. Samuel Bacchiocchi)
Peklo – co to je? (Dr. Samuele Bacchiocchi) Války Starého zákona a Bůh lásky
   

Z církevních dějin

Proroctví sv. Malachiáše o papežství (Dr. Samuel Bacchiocchi)

Od soboty k neděli (Dr. Samuele Bacchiocchi) !! DOPORUČUJEME !!

Vyznání víry – kréda – ve starověké církvi

Martin Luther a počátky německé reformace

Tridentský koncil (1545-1563) jako odpověď na reformaci

Novokřtěnci v Münsteru (1532-1535)

Majestát Rudolfa II. na náboženské svobody r. 1609

Rekatolizační patent Ferdinanda II. r. 1627

Toleranční patent Josefa II. r. 1781

První vatikánský koncil (1869-1870)

Text animodernistické přísahy Pia X. z r. 1910

Kázání

Ing. Teodor Knobloch                                                                      

Strach v našem životě

Mgr. Peter Čík

Blaze chudým v duchu (Mt 5,3)

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni (Mt 5,4)

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví (Mt 5,5)

Slepý Bartimaios

Mgr. Marta Marková

Izákovy studny (Gn 26,1.12-30)

Áron (Nu 20,22-29)

Jákobův návrat (Gn 32,4-32)

Jiftáchovo vítězství a prohra (Soudců 11)

 

Pokud se chcete podělit s vaším vlastním názorem, nebo máte nějakou otázku či připomínku, neváhejte nám je napsat na adresu:

casdpribram@seznam.cz