K zapůjčení

Tyto tituly Vám po domluvě rádi zdarma zapůjčíme, nebo si je můžete přijít vypůjčit v naší sborové knihovničce každý čtvrtek od 18 do 19 hod.

 

Bible střední (ČEP)
Bible malá    (ČEP)
Životní problémy očima křesťanů (Ch.Wright)
Touha věků (E.G.Whiteová)
Rady pro církev (E.G.Whiteová)
Dějiny CASD v Čechách na Moravě a ve Slezsku (J.Piškula)
Přišel, zemřel zvítězil (R.Daniel)
Pastorův blog (V.Fürst)
Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout (Ch.Stock)
Setkání s E.G.W (G.R.Knight)
7 + 7 x 7 (S.Bielik)
Apokalyptická vize a vykleštění adventizmu (G.R.Knight)
Bolesti hlavy (R.C.Gelabert)
Co Bible říká o konci času (J.Paulien)
Detektiv Zack a ukradený artefakt (J.D.Thomas)
Detektiv Zack a záhada potopy (J.D.Thomas)
Hledání identity (G.R.Knight)
Klub Anonymních porušovačů slibů (B.Jetelina)
Kohouti kokrhají všude stejně (J.Bárta)
Křesťanem dnes … (J+M Drejnarovi)
Nová setkání s Bohem (J.Paulien)
Pavlovy listy Tesalonickým (J.Paulien)
Proroci jsou lidé (G.Bradford)
Přes bolest k odpuštění (D.Wagenknecht)
Semínka (A.L.Koekkoek)
Šifra mistra Leonarda rozluštěna (G.Kent+P.Rodionoff)
Tajemství budoucnosti (L.Švihálek)
Velké drama věků (E.G.Whiteová)
Víra krok za krokem (R.Bruinsma)
Vrabcova píseň o naději (L.Švihálek)
Za branami smrti (G.Wheeler)
Začalo to zklamáním (V.Fürst)
Život bez deprese (N.Nedley)
Revoluce v církvi (R.Burrill)
Principy vyslyšených modliteb (K.Nowak)
Zlaté ruce (B.Carson)
Spisy apoštolských otců (D.Drápal a kol.)
Svědectví pro církev 1 (E.G.Whiteová)
Svědectví pro církev 2 (E.G.Whiteová)
Svědectví pro církev 3 (E.G.Whiteová)
Svědectví pro církev 4 (E.G.Whiteová)
Svědectví pro církev 5 (E.G.Whiteová)
Svědectví pro církev 6 -7 (E.G.Whiteová)
Svědectví pro církev 8 -9 (E.G.Whiteová)
Evangelium podle Mojžíše (J.Moskala)
Emocionálně zdravá církev (P.Scazzero+W.Bird)
Horká linka k Nejvyššímu (E.Gallagher)
Zcela z milosti (Ch.H.Spurgeon)
Touha po Bohu (J.L.Dybdahl)
Milost ve vztazích
Podobenství o Boží milosti (M.Venden)
Jak Ježíš jednal s lidmi (M.Venden)
Zemřu svobodný (N.Alexander+K.D.Rizzo)
Kdo seje vítr sklízí bouři (J.Crews)
Adventisté sedmého dne věří…

Žijeme nadějí

Soubor videokazet NET 98 (31ks)
Soubor videokazet NET 99 (5ks)
Soubor videokazet Hledání (5ks)
Soubor videokazet Hledání (5ks)
Videokazeta Kluby zdraví (2ks)